کلیدواژه:

نوجوانان

تعداد اسناد علمی: 1481

پایان‌نامه مقایسه مولفه های فراشناخت در نوجوانان با و بدون اختلال وسواس فکری - عملی

استاد راهنما: پرویز شریفی درآمدی ، دانشجو: احمد حسن زاده ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1398 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر جرات ورزی در دختران نوجوان دوره متوسطه سنندج

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398

مقاله کنفرانس اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خودکارآمدی عمومی در دختران نوجوان دوره متوسطه سنندج

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398

مقاله کنفرانس اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کنترل خشم در دختران نوجوان دوره متوسطه سنندج

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (708)
مقاله نشریه (425)
پایان‌نامه (260)
کتاب (88)
محل نشر
کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان (23)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (17)
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (14)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (13)
همایش ملی روانشناسی و مدیریت اسیب های اجتماعی (13)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (12)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (10)
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (10)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (10)
کنگره ملی اسیب شناسی خانواده (و جشنواره ملی خانواده پژوهی) (10)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات