کلیدواژه:

نوسازی

تعداد اسناد علمی: 704

مقاله نشریه بررسی تجربة نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه در فاصلة سال های1950-1920

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 52، شماره 0، تابستان 1380

مقاله کنفرانس بررسی مسایل بافت های فرسوده شهری با تاکید بر تجارب جهانی (مطالعه موردی: شهر مراغه)

نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (414)
پایان‌نامه (167)
مقاله نشریه (117)
کتاب (6)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (21)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (13)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (12)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (11)
اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (10)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (10)
منظر (9)
همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها (8)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (8)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (6)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات