کلیدواژه:

نگرش_ پذیرش اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 1

مقاله کنفرانس تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات