کلیدواژه:

همدلی اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 5

بررسی عوامل جامعه شناختی در همدلی اجتماعی دانشجویان غیربومی نمونه مورد مطالعه شهر بوشهر

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین - 1395

بررسی مقایسه میزان همدلی اجتماعی در دختران و پسران دبیرستانی شهر کرمانشاه

نویسنده: فرشید بخشنده ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (1)
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (1)
سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری (1)
فرایند مدیریت و توسعه (1)
مسکن و محیط روستا (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات