کلیدواژه:

هندسه قدرت جهانی

تعداد اسناد علمی: 2

بیداری اسلامی :تغییرهندسه ی قدرت جهانی ورسالت جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) - 1392
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام (1)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات