کلیدواژه:

هنر

تعداد اسناد علمی: 1499

مقاله نشریه خلاقیّت و سلامت روانی

نشریه روانشناسی و علوم تربیتی » دوره 37، شماره 1 (2)، پاییز 1387

مقاله نشریه تعامل معماری و طراحی صنعتی

نشریه هنرهای زیبا » دوره 17، شماره 17، بهار 1383

مقاله نشریه ارتباط هنر و عرفان در کشف گنج پنهان خلافت الهی

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 163-162، شماره 0، پاییز 1381
کلیدواژه: ابهام ، رمز و راز ، عرفان ، عشق ، قداست ، هنر

مقاله نشریه شاعران و ماوراءالطبیعه

نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

پایان‌نامه مطالعه تطبیقی نظریات جامعه شناسی هنر در مکاتب مختلف جامعه شناسی

استاد راهنما: سید سعید زاهد زاهدانی ، استاد مشاور: اسفندیار غفاری نسب ، دانشجو: مهدی کاوه ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: هنر ، جامعه شناسی هنر
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (684)
پایان‌نامه (456)
مقاله نشریه (213)
کتاب (146)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (17)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (16)
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (11)
هنرهای زیبا (10)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (10)
کیمیای هنر (10)
سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (9)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (9)
اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران (8)
همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری (8)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات