کلیدواژه:

هوش تجاری

تعداد اسناد علمی: 634
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (451)
پایان‌نامه (88)
کتاب (75)
مقاله نشریه (20)
محل نشر
نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی (16)
اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران (13)
کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی (13)
اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار (11)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (6)
پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین (6)
پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری (6)
کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری (6)
اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور (5)
اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای انها (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات