کلیدواژه:

هوش هیجانی

تعداد اسناد علمی: 3910

پایان‌نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و تعهد سازمانی آنان در کارخانه ایران یاسا

استاد راهنما: مصطفی علی میری ، استاد مشاور: کمال میانداری ، دانشجو: اعظم فرهمند گرکانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1400 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی عوامل موثر بر هوش هیجانی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 4 تهران

استاد راهنما: محمد علی سرلک ، استاد مشاور: سید علی اکبر احمدی ، دانشجو: مریم خواجوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1398 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: هوش هیجانی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2043)
پایان‌نامه (858)
مقاله نشریه (642)
کتاب (367)
محل نشر
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (35)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (31)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (23)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (22)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (22)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (20)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (18)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (18)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (17)
سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی (17)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات