کلیدواژه:

هویت اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 382

مقاله کنفرانس مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی در بین جوانان شهر آبدانان

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه ی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوین با هویت اجتماعی در بین جوانان شهر آبدانان

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه هویت اجتماعی و مولفه های آن با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

نویسنده: حجت اله اندیشه ،
چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (169)
پایان‌نامه (128)
مقاله نشریه (85)
محل نشر
علوم اجتماعی (6)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران (5)
مطالعات ملی (5)
جامعه شناسی ایران (4)
جامعه شناسی کاربردی (4)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (4)
ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (4)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (3)
تحقیقات فرهنگی ایران (3)
دین و ارتباطات (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات