کلیدواژه:

هیپوتالاموس

تعداد اسناد علمی: 40

بررسی اثرات تجویز نوزادی مایکواستروژن زیرالنون و داروی آنتی استروژنیک تاموکسیفن بر محور HPG موش آزمایشگاهی ماده بالغ

استاد راهنما: مرتضی بهنام رسولی ، استاد مشاور: ناصر مهدوی شهری ، دانشجو: رحمت اله پرندین ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم - 1395 - [دکترای تخصصی]

مروری بر مدل های تبادل گرما بین بدن انسان و محیط

نویسنده: مصطفی آشنا ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار - 1395

فيزيولوژي جذابيت بينايي

مقاله کنفرانس: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران - 1394

تغییرات فصلی در بیان هورمون مهارکننده گونادوتروپین هیپوتالاموس کبک چوکار

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نقش هیپوتالاموس جانبی در تأثیر استرس بر تشنج ناشی از PTZ در موش صحرایی نر

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده زیست شناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (31)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
پنجمین کنگره علوم دام ایران (2)
اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1)
تحقیقات دامپزشکی (1)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (1)
سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار (1)
طب نظامی (1)
پزشکی ارومیه (1)
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات