کلیدواژه:

واقعه حقوقی

تعداد اسناد علمی: 8

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله کنفرانس نظریه نمایندگی در واقعه حقوقی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نحوه اجرای تعهدات قراردادی و قهری در حقوق ایران و فرانسه

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس اجرای تعهدات در حقوق ایران

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

مقاله کنفرانس بررسی ایفای تعهد با مال غیر در حقوق ایران

سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

پایان‌نامه تاثیر اکراه بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (3)
مقالات و بررسیها (1)
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات