کلیدواژه:

ورزش

تعداد اسناد علمی: 2005

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط فعالیت بدنی و کنترل خشم در دانشجویان

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس نقش ورزش در سلامتی انسان ودرمان بیماریها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس ورزش وتندرستی ازدیدگاه اسلام

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط پرخاشگری با ورزش در کودکان

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 - 1398

مقاله کنفرانس میزان تاثیر ورزش بر دیابت در دانش اموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار استان خراسان رضوی

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 - 1398

مقاله نشریه آسم ورزشی چیست و چگونه با یك بیمار مبتلا به آسم ورزشی برخورد نماییم؟

نشریه سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران »   (پياپي 85)، بهار 13983  شماره1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (728)
پایان‌نامه (587)
کتاب (361)
مقاله نشریه (329)
محل نشر
همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش (43)
همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی (32)
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (22)
کنگره پیشگامان پیشرفت (22)
اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی (20)
اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش (16)
دانشگاه علوم پزشکی قم (16)
چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (15)
مدیریت ورزشی (14)
کومش (14)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات