کلیدواژه:

ورید تخمدانی

تعداد اسناد علمی: 2

پایان‌نامه ترمبوفلبیت ورید تخمدانی بدنبال زایمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1346 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات