کلیدواژه:

وصله ی منبع

تعداد اسناد علمی: 1

پایان‌نامه بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو

دانشجو: سجاد صبحی امجد ، استاد راهنما: اعظم باستانفرد ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده فنی و مهندسی رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
پایان‌نامه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات