کلیدواژه:

وفای به عهد

تعداد اسناد علمی: 40

بررسی تطبیقی تملیک در مقام وفاء در حقوق ایران ، مصر و عراق

استاد راهنما: محمد عابدی ، استاد مشاور: عبدالله خدابخشی ، دانشجو: عمار عبدالحسین قاسم الکل ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت وآثار و احکام وفای به عهد در اسناد تجاری

استاد راهنما: علیرضا پور ، استاد مشاور: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: فرشته صادقی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

اهمیت وفای به عهد و پیمان دردین اسلام و از منظر امام علی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت - 1396

نگرشی کاربردی بر ماهیت اصل لزوم از دیدگاه اصول فقهی و قانون مدنی ایران با آراء و اقوال فقهاء

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

تعامل تمدن ساز دولت های اسلامی با اقتضاعات و ارتباطات جامعه بین المللی

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396

قواعد خاص وفای به عهد در اسناد تجاری

استاد راهنما: محمد عابدی ، دانشجو: الهام صحراگرد ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی اشراق - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مفرده رجال از منظر قرآن و روایات

دانشجو: مرضیه حسن زاده ، استاد راهنما: سید محمد رضوی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (16)
مقاله کنفرانس (15)
مقاله نشریه (9)
محل نشر
دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی (2)
الاهیات اجتماعی (1)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی، اموزش و استاندارد سازی ایران (1)
بینات (1)
حقوق اسلامی (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (1)
دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
سمینار نقد و بررسی کد اخلاق جهانگردی (1)
سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات