کلیدواژه:

وقف

تعداد اسناد علمی: 426

ترجمه "الفقه علی المذاهب الخمسه"

استاد راهنما: اخلاق حسین ، استاد مشاور: حسین شهمیری ، دانشجو: شاهدرضا رضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

نقش وقف درتوسعه کالبدی و اقتصاد شهری شهرهای اسلامی مطالعه موردی:شهر مهدیشهراستان سمنان

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

وقف بر نخبگان، از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

بررسی نقش و جایگاه وقف در نشاط اجتماعی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: وقف ، صکوک ، تامین مالی.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (140)
پایان‌نامه (119)
کتاب (94)
مقاله نشریه (73)
محل نشر
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (16)
اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) (7)
پژوهش های فقهی (5)
ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (4)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (4)
سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران (3)
مطالعات تاریخ اسلام (3)
پژوهشنامه متین (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
اقتصاد اسلامی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات