کلیدواژه:

وقف

تعداد اسناد علمی: 420

ترجمه "الفقه علی المذاهب الخمسه"

استاد راهنما: اخلاق حسین ، استاد مشاور: حسین شهمیری ، دانشجو: شاهدرضا رضوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

نقش وقف درتوسعه کالبدی و اقتصاد شهری شهرهای اسلامی مطالعه موردی:شهر مهدیشهراستان سمنان

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

بررسی نقش و جایگاه وقف در نشاط اجتماعی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

توسعه و بهبود وقف از طریق روش های نوین تامین مالی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: وقف ، صکوک ، تامین مالی.

بررسی وقف در قزوین در دوره ی پهلوی

استاد راهنما: محمد بختیاری ، دانشجو: زهرا محمد علی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی البرز - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: وقف ، قزوین

مصلحت در عقد وقف

استاد راهنما: سید محمد مهدی قبولی درافشان ، استاد مشاور: محمد عابدی ، دانشجو: محمد مهدی ملاک ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (136)
پایان‌نامه (119)
کتاب (92)
مقاله نشریه (73)
محل نشر
اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف (16)
اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) (7)
پژوهش های فقهی (5)
ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران (4)
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (4)
سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران (3)
مطالعات تاریخ اسلام (3)
پژوهشنامه متین (3)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (3)
اقتصاد اسلامی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات