کلیدواژه:

ولد الزنا

تعداد اسناد علمی: 4

حقوق اطفال نامشروع در فقه امامیه، حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده: نرگس فصیحیان ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: سعدی جلالی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

کاوشی پیرامون وضعیت فقهی نسب مولود نامشروع

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1394

بررسی فقهی محرومیت ولدالزنا از حقوق اجتماعی ازدیدگاه شیعه واهل سنت

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (1)
دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات