کلیدواژه:

پاسخ‌پذیری

تعداد اسناد علمی: 20

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباس کدخدایی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مولفه‌های حکمرانی خوب در سیره نبوی

استاد راهنما: محمد توحیدفام ، استاد مشاور: محبوبه پاک نیا ، پدیدآور: محمد ایگدر ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر روش تدریس همیاری بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بابل

پدیدآور: علی ادبی فیروزجائی ، استاد مشاور: صمد ایزدی ، استاد راهنما: حکیمه السادات شریف زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

شکاف پاسخگویی بیرونی آموزش عالی از دیدگاه جامعه علمی دانشگاه شهید چمران و بازار کار در شهر اهواز

پدیدآور: مهدیه چنگلوایی ، استاد مشاور: احمد سعیدی ، استاد راهنما: عبدالله پارسا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (19)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات