کلیدواژه:

پایگاه اجتماعی اقتصادی

تعداد اسناد علمی: 31

بررسی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده و شایستگی دانش آموختگان دانشگاهی در شهر یزد

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل - 1395

بررسی عوامل موثر در چاقی زنان و دختران 25-55 ساله شهرستان شهررضا

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان لالی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1394

تاثیر ساختار توزیع قدرت در خانواده برخشونت خانگی علیه زنان

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (14)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (8)
محل نشر
انتظام اجتماعی (1)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و اموزش در ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل (1)
اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
تحقیقات فرهنگی ایران (1)
تصویر سلامت (1)
جامعه شناسی ایران (1)
جامعه شناسی کاربردی (1)
دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات