کلیدواژه:

پذیرش اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 155

مقاله کنفرانس بررسی ابعاد اجتماعی جایگاه زنان در سینمای ایران

نویسنده: لیلا شاهرخ ،
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی معلمان زن

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (80)
پایان‌نامه (52)
مقاله نشریه (22)
کتاب (1)
محل نشر
نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی (3)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (3)
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی (2)
دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (2)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (2)
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی (2)
دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی (2)
زن و جامعه (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات