کلیدواژه:

پرخاشگری

تعداد اسناد علمی: 1287

مقاله نشریه بررسی عوامل آسیب زا درمدارس شهر تهران

نشریه روانشناسی و علوم تربیتی » دوره 5، شماره 2، پاییز 1379

مقاله کنفرانس رابطه اضطراب مرگ با افسردگی و پرخاشگری سالمندان

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط فعالیت بدنی و کنترل خشم در دانشجویان

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط پرخاشگری با ورزش در کودکان

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (736)
پایان‌نامه (277)
مقاله نشریه (246)
کتاب (28)
محل نشر
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (14)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (12)
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه (12)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (11)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (11)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (11)
کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان (11)
اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (9)
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (9)
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (9)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات