کلیدواژه:

پرخاشگری کلامی

تعداد اسناد علمی: 27

تاثیر شیر مادر بر پرخاشگری ومولفه های آن در پسران5-6ساله

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

بررسی وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی دربین کودکان سنین پیش دبستانی رفسنجان در سال 1393

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده پزشکی - 1394 - [دکترای حرفه ای]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (17)
مقاله نشریه (6)
پایان‌نامه (4)
محل نشر
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (2)
اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی (1)
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار (1)
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران (1)
اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی (1)
اولین کنگره بین المللی روان شناسی، مشاوره و فرهنگ زندگی (1)
تحول روان شناختی کودک (1)
دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (1)
رفاه اجتماعی (1)
سلامت و مراقبت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات