کلیدواژه:

پرداخت ثمن

تعداد اسناد علمی: 7

مقاله کنفرانس بررسی لزوم پرداخت ثمن و زمان آن در بیع بین المللی کالا

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی اصول حاکم بر ضمانت های بانکی

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1397

مقاله کنفرانس مسئولیت مدنی طرفین اعتبارات اسنادیL/C

نویسنده: احسان مشکل گشا ،
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (1)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) (1)
کنفرانس ملی توسعه اجتماعی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات