کلیدواژه:

پرداخت ثمن

تعداد اسناد علمی: 5

بررسی لزوم پرداخت ثمن و زمان آن در بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مسئولیت مدنی طرفین اعتبارات اسنادیL/C

نویسنده: احسان مشکل گشا ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (5)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (1)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (1)
ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات