کلیدواژه:

پسماند

تعداد اسناد علمی: 792

مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای شهری؛ چالش ها و راهکارها

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

بررسی امکان استفاده از باگاس در تخته خرده چوب

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

بررسی مدیریت پسماند و زباله در پارک گردشگری شهر سلطان آباد

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

رهیافت های مدیریت زباله و پسماندهای شهری در شهر دهلران

نویسنده: اسداله سهرابی ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

نقش آموزش در حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مدیریت و اجرای طرح کاهش از مبداء زباله در جهت کاهش دفن زباله (نمونه موردی: منطقه 15 تهران)

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

شناسایی نقاط دارای پتانسیل آلایندگی در پتروشیمی از منظر HSE

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (678)
مقاله نشریه (57)
پایان‌نامه (57)
محل نشر
اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست (17)
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (15)
پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند (15)
اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (14)
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (14)
پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (14)
چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (10)
دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست (8)
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (8)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم (8)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات