کلیدواژه:

پسماندهای بیمارستانی

تعداد اسناد علمی: 54

مقاله کنفرانس بررسی نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی شهر هرسین

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار - 1397

مقاله کنفرانس بررسی هزینههای مربوط به جمع آوری، نگهداری و امحاء پسماندهای بیمارستانی و ارایه راهکارهای مدیریتی

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی - 1396

پایان‌نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از تکنیک AHP

استاد راهنما: شقایق وحدت ، دانشجو: مریم قنواتی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (6)
پایان‌نامه (6)
محل نشر
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (4)
اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (2)
دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط (2)
دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست (2)
سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (2)
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (2)
امایش جغرافیایی فضا (1)
اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار (1)
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، اب و منابع طبیعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات