کلیدواژه:

پنجره جستجو

تعداد اسناد علمی: 1

مقاله کنفرانس بهبود الگوريتم ترميم تصوير مبتني بر نمونه با پنجره جستجو

كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر و مخابرات - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و مخابرات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات