کلیدواژه:

پیشرفت

تعداد اسناد علمی: 640

عوامل موثردر بهبود عملکردوپیشرفت کسب وکار

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت - 1397

مدیریت رشد و بازدهی مطلوب

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 - 1397

اقتصاد دانش بنیان بر طبق شاخص های تاثیر گذار

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

الزامات دینی در پیشرفت ایران باتاکید بر سند چشم انداز 1404

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

فلسفه تعلیم و تربیت

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

رابطه بین انگیزه ، پیشرفت و امید به آینده در دانش آموزان ورزشکار شهرستان دلفان

مقاله کنفرانس: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1397

تجارت الکترونیک و نقش آن در رشد و پیشرفت تجارت

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (418)
مقاله نشریه (95)
پایان‌نامه (75)
کتاب (52)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (120)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (47)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (31)
نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (17)
کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (14)
مطالعات بین المللی (6)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (5)
قران و علم (5)
مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (5)
چهارمین همایش ملی قران کریم سفینه النجاه عصر (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات