کلیدواژه:

پیشرفت

تعداد اسناد علمی: 679

مقاله کنفرانس فلسفه تعلیم و تربیت

دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس الزامات دینی در پیشرفت ایران باتاکید بر سند چشم انداز 1404

چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

مقاله کنفرانس مدیریت رشد و بازدهی مطلوب

نویسنده: علی صابری ،
کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (457)
مقاله نشریه (95)
پایان‌نامه (75)
کتاب (52)
محل نشر
کنگره پیشگامان پیشرفت (120)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (47)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (31)
دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (29)
نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (17)
کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (14)
مطالعات بین المللی (6)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (5)
قران و علم (5)
مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (5)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات