کلیدواژه:

پیشرفت تحصیلی

تعداد اسناد علمی: 3345

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

مقاله نشریه: روانشناسی و علوم تربیتی » دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

ارزیابی خود ارزیابی منفی در دانشجویان موفق و ناموفق

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1604)
پایان‌نامه (1085)
مقاله نشریه (575)
کتاب (81)
محل نشر
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (54)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (42)
پژوهش در برنامه ریزی درسی (37)
اموزش در علوم پزشکی (32)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (30)
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (30)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (29)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (29)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (29)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (27)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات