کلیدواژه:

پیش فروش

تعداد اسناد علمی: 19

حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: ایمان پورعلی ، دانشجو: سید محمد صادق حسینی کالجی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی اختلاف در مساحت مورد معامله از منظر فقه و حقوق

دانشجو: صاحبه تقوی ورکلائی ، استاد مشاور: مراد عباسی ، استاد راهنما: شهرام اصغری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی ادیب - مازندران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

دانشجو: مریم شکیبایی ، استاد راهنما: شهرام صبری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی شرایط صحت عقد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

استاد راهنما: غلامرضا عبدلی ، دانشجو: طیبه پهلوان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ساختمان ، پیش فروش ، قرداد ، عقد ، خرید

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ثمن شناوردر قراردادهای فروش خودرو در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (10)
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
حقوق تطبیقی (نامه مفید) (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
پژوهش های مالیه اسلامی (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات