کلیدواژه:

پی سطحی

تعداد اسناد علمی: 106

مقاله کنفرانس ظرفیت باربری پی های حلقوی

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (75)
پایان‌نامه (27)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (5)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (4)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (4)
کنفرانس ملی مهندسی ژیومکانیک (4)
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (3)
اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی (3)
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (3)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (3)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات