کلیدواژه:

چک

تعداد اسناد علمی: 68

بررسی مهمترین اسناد تجاری بانک ها (چک وسفته)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

بررسي ماهيت صدور چک و مقايسه آن با تبديل تعهد

نویسنده: رنجبر رامين ،
مقاله کنفرانس: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي - 1396

بررسی اصل استقلال امضاءها و اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده چک

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی نقش چک در حقوق تجارت بین المللی

نویسنده: مرضیه امامی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی چک های سفید امضا و ماهیت حقوقی آن ها در بانک کشاورزی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

بررسی حقوقی وکالت در وصول چک های واخواست شده

استاد راهنما: جمشید شریفیان ، دانشجو: مینا روزبهانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: چک ، چک پرداخت نشدنی

پیشگیری از وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی

دانشجو: علیرضا عظیمی ، استاد مشاور: محمدرضا رهبرپور ، استاد راهنما: حسنعلی موذن زادگان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نوآوری های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری

استاد راهنما: سعید محسنی ، استاد مشاور: اعظم انصاری ، دانشجو: دانیال نودهی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (23)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (19)
کتاب (4)
محل نشر
قضاوت (3)
حقوقی دادگستری (2)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اموزه های حقوق کیفری (1)
اموزه های فقه مدنی (1)
اموزه های قرانی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
دانش حقوق مدنی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات