کلیدواژه:

چک

تعداد اسناد علمی: 71

وضعیت حقوقی چک های صادره از موسسات مالی و امکان طرح دعوا علیه صادرکننده آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

تفاوت ماهیت حقوقی دستور پرداخت موسسات غیر بانکی با موسسات بانکی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

بررسی مهمترین اسناد تجاری بانک ها (چک وسفته)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

شناخت اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در قانون تجارت

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه: چک ، برات ، سفته ، قانون تجارت.

بررسي ماهيت صدور چک و مقايسه آن با تبديل تعهد

نویسنده: رنجبر رامين ،
مقاله کنفرانس: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي - 1396

بررسی اصل استقلال امضاءها و اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده چک

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی نقش چک در حقوق تجارت بین المللی

نویسنده: مرضیه امامی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی چک های سفید امضا و ماهیت حقوقی آن ها در بانک کشاورزی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (25)
پایان‌نامه (22)
مقاله نشریه (19)
کتاب (5)
محل نشر
قضاوت (3)
حقوقی دادگستری (2)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اموزه های حقوق کیفری (1)
اموزه های فقه مدنی (1)
اموزه های قرانی (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
دانش حقوق مدنی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات