کلیدواژه:

ژیوپلتیک

تعداد اسناد علمی: 89

آینده نگاری ژیوپلیتیک و ژیواکونومی منابع آب و برف

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای - 1397

بررسی روابط خارجی ایران وعربستان، سال های با تاکید بر تحولات عراق (1384 تا 1392)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

روابط خارجی ایران و عربستان در سال های 1384 تا 1392 با تاکید بر تحولات منطقه (سوریه)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

اهمیت ژیوپلتیکی خلیج فارس و تنگه هرمز

نویسنده: کورش میری ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت - 1396

تاثیر ظرفیت های ترانزیتی جنوب شرق ایران در توسعه همکاری وشک لگیری سیستم های منطقه ای

نویسنده: سعید حسن خانی ،
مقاله کنفرانس: نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران - 1395

ظرفیت های راهبردی جنوب شرق ایران

نویسنده: جواد معدنی ،
مقاله کنفرانس: نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (48)
مقاله نشریه (26)
پایان‌نامه (15)
محل نشر
سیاست خارجی (5)
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام (3)
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام (3)
کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی (3)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
اولین همایش ملی ژیوپلیتیک جنوب غرب اسیا (2)
اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها (2)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (2)
نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات