کلیدواژه:

کارافرینی

تعداد اسناد علمی: 6076

مقاله کنفرانس نقش گسترش مناطق آزاد تجاری بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار

نویسنده: همایون رنجبر ،
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398

مقاله کنفرانس نقش مدیریت منابع انسانی سبز در فضای کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3925)
کتاب (1197)
مقاله نشریه (548)
پایان‌نامه (406)
محل نشر
همایش ملی دانشگاه کارافرین (صنعت دانش محور) (193)
کنفرانس ملی کارافرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (137)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (132)
اولین کنفرانس بین المللی کارافرینی، خلاقیت و نواوری (75)
اولین همایش ملی کارافرینی (73)
اولین همایش ملی مدیریت و کارافرینی (57)
کنفرانس ملی کارافرینی، تعاون، جهاد اقتصادی (51)
دومین همایش ملی کارافرینی و رقابت پذیری (49)
دومین کنفرانس دانشجویی کارافرینی کشور (46)
همایش ملی اموزش عالی و کارافرینی گذشته، حال، اینده (42)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات