کلیدواژه:

کالا

تعداد اسناد علمی: 211

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در قاچاق کالا

استاد راهنما: شهید شاطری پور ، استاد مشاور: روح الله سپهری ، دانشجو: علیرضا شریفیان بادی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

درآمدی به اختصار بر جرایم قاچاق کالا از منظر جرم شناسی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

اعتراض و تجدیدنظر خواهی به احکام قاچاق کالا و ارز در پرتو تحولات تقنینی نوین

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

بررسی رابطه تجارت بین الملل با حمل و نقل دریایی

مقاله کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1396

تطور تاریخی، جایگاه و ماهیت حقوقی بارنامه

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مفهوم شناسی بارنامه در حمل و نقل داخلی و اسناد بین المللی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

مراجع ذی صلاح و آیین رسیدگی در جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران

نویسنده: رضا قشلاقی ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396
کلیدواژه: قاچاق ، کالا ، ارز ، جرم

بهره گیری از شناسایی جوامع جهت افزایش اعتماد در خرید کالا

استاد راهنما: علی هارون آبادی ، دانشجو: رحیمه حبیبی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان - پژوهشکده فنی و مهندسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (154)
مقاله کنفرانس (44)
مقاله نشریه (13)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (3)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
همایش بین المللی مدیریت (2)
پژوهشنامه حمل و نقل (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها (1)
اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران (1)
اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم (1)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (1)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات