کلیدواژه:

کالا

تعداد اسناد علمی: 218

مقاله کنفرانس وضعیت خیار عیب با وجود گارانتی

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مقاله کنفرانس طراحی سیتم انبارداری

دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی حق حبس در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس شرایط و مصادیق معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا C.M.R در حقوق ایران و کنوانسیون

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس مدیریت انبار داری در کارگاه های عمرانی

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397

مقاله کنفرانس درآمدی به اختصار بر جرایم قاچاق کالا از منظر جرم شناسی

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (154)
مقاله کنفرانس (51)
مقاله نشریه (13)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (3)
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (2)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (2)
همایش بین المللی مدیریت (2)
پژوهشنامه حمل و نقل (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها (1)
اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران (1)
اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم (1)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات