کلیدواژه:

کاهش ارزش پول

تعداد اسناد علمی: 34

تحلیل رویه قضایی در خصوص تاثیرات کاهش ارزش پول بر ضمان درک

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما: نصراله محبوبی ، استاد مشاور: محمدحسن سیادت ، دانشجو: علی سلطانمحمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

ضمان قرار دادی جبران کاهش ارزش پول

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - 1395

تأثیر نوسانات ارزش پول بر احکام شرعی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشجو: امید حدادماهینی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - پردیس تهران - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران

استاد راهنما: پژمان محمدی ، استاد مشاور: خلیل احمدی ، پدیدآور: المیرا خرمی دل ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

قلمرو ربا وحکم فقهی آن

استاد راهنما: احمد جمالیزاده ، استاد مشاور: میثم تارم ، پدیدآور: طوبی جعفری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]

برآورد توان پوشش دارایی‌های مالی در برابر تورم

استاد راهنما: شهرام فتاحی ، استاد مشاور: کیومرث سهیلی ، پدیدآور: مرضیه محمدظاهری آرتیمانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (24)
مقاله نشریه (6)
مقاله کنفرانس (4)
محل نشر
جستارهای اقتصادی ایران (2)
پژوهشنامه اقتصادی (2)
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات