کلیدواژه:

کاهش وزن

تعداد اسناد علمی: 217

مقاله کنفرانس بررسی روش های کاهش سریع وزن در کشتی گیران تیم ملی بزرگسالان ایران

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران - 1397
کلیدواژه: کشتی ، کاهش وزن ، تیم ملی

مقاله کنفرانس عوارض ناشی از کاهش سریع وزن در کشتی گیران نخبه بزرگسال

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران - 1397
کلیدواژه: کشتی ، کاهش وزن ، نخبه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (91)
مقاله نشریه (78)
پایان‌نامه (48)
محل نشر
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (5)
دیابت و متابولیسم ایران (4)
سمپوزیوم ملی میوه های ریز (4)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران (4)
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران (3)
زنان مامایی و نازایی ایران (3)
علوم باغبانی (3)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
یافته (3)
اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات