کلیدواژه:

کاویتاسیون

تعداد اسناد علمی: 397

مقاله کنفرانس شبیه سازی جریان 2 فازی و بررسی عوامل کاهش کاویتاسیون

دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (288)
پایان‌نامه (84)
مقاله نشریه (25)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (8)
یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (7)
شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (6)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (5)
اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی (4)
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران (4)
دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (4)
سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران (4)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات