کلیدواژه:

کاویتاسیون

تعداد اسناد علمی: 400

مقاله کنفرانس تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفوژ و تاثیر آن بر عملکرد

بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - 1398

مقاله کنفرانس شبیه سازی جریان 2 فازی و بررسی عوامل کاهش کاویتاسیون

دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (291)
پایان‌نامه (84)
مقاله نشریه (25)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق ابی (8)
یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (7)
شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (6)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (6)
نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه (5)
اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی (4)
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران (4)
دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (4)
سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران (4)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات