کلیدواژه:

کردستان

تعداد اسناد علمی: 482

مدیریت خلق هنر در معماری بومی کردستان

نویسنده: مینا احمدی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی - 1397

بررسی تاثیر فواید و مضرات حمایت ورزشی در استان کردستان

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران - 1397

طراحی، ساخت و ارزیابی شاخه تکان قابل حمل زردآلو

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران - 1397

بررسی مذاهب اسلامی در کردستان عراق

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

فراتحیل مطالعات مرز با تاکید بر سبک زندگی در کردستان

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397

گفتمان توسعه بر محور مناسبات مرزی مطالعه موردی: استان کردستان

مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (201)
مقاله نشریه (129)
پایان‌نامه (126)
کتاب (26)
محل نشر
علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (13)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (5)
اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان (4)
بلور شناسی و کانی شناسی ایران (4)
مرتع (4)
پژوهش های تاریخی (4)
چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (4)
کنگره گیاه پزشکی ایران (4)
اولین همایش ملی زمین شناسی ایران (3)
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات