کلیدواژه:

کسب و کار الکترونیک

تعداد اسناد علمی: 122

تجارت الکترونیکی در دولت الکترونیک کارآمدی مدیریت

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

ارائه مدل کسب و کار الکترونیکی در حوزه توریسم

دانشجو: محمد حیدری ترک آباد ، استاد مشاور: محمد خیری ، استاد راهنما: محمدحسین رنجبر ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز پیام نور قشم - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تجارت الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی - 1396

تعیین مدل کسب و کار الکترونیک شرکت های صادرات فرش در ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (86)
پایان‌نامه (20)
مقاله نشریه (16)
محل نشر
رشد فناوری (3)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (3)
عصر فناوری اطلاعات (3)
مدیریت فناوری اطلاعات (3)
کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی (3)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (2)
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی (2)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (2)
همایش ملی اموزش عالی و کارافرینی گذشته، حال، اینده (2)
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات