کلیدواژه:

کسب و کار الکترونیک

تعداد اسناد علمی: 130

بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

تجارت الکترونیکی در دولت الکترونیک کارآمدی مدیریت

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

بررسی اینترنت اشیاء و تاثیر آن در کسب و کار

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (94)
پایان‌نامه (20)
مقاله نشریه (16)
محل نشر
رشد فناوری (3)
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (3)
عصر فناوری اطلاعات (3)
مدیریت فناوری اطلاعات (3)
کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی (3)
اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی (2)
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (2)
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی (2)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (2)
همایش ملی اموزش عالی و کارافرینی گذشته، حال، اینده (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات