کلیدواژه:

کسب و کار الکترونیکی

تعداد اسناد علمی: 107

امنیت و اعتماد در تجارت الکترونیک

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران - 1396

تهدید پدیده کلاهبرداری با رشد فناوری اطلاعات و رونق کسب و کار اینترنتی

نویسنده: محمود مقدم ،
مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1396

شناسایی شاخص های کسب و کار الکترونیکی گردشگری ورزشی

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی - 1396

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی استراتژیک کسب وکارهای الکترونیک در ایران

استاد راهنما: سعید جعفری نیا ، استاد مشاور: یوسف وکیلی ، دانشجو: ایوب احمدیان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده مدیریت و حسابداری - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (77)
مقاله نشریه (17)
پایان‌نامه (13)
محل نشر
اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی (3)
عصر فناوری اطلاعات (3)
مدیریت فناوری اطلاعات (3)
اقتصاد و تجارت نوین (2)
اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (2)
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری (2)
دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار (2)
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (2)
هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (2)
چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات