کلیدواژه:

کمرویی

تعداد اسناد علمی: 175

مقاله کنفرانس نقش حمایت اجتماعی و حرمت خود در کمرویی و پرخاشگری

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی کمرویی دانش آموزان و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: کمرویی ، کاهش کمرویی

مقاله کنفرانس بررسی رابطه بین کمرویی با سبک های دلبستگی دانش آموزان

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس بررسی اثر بخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی برDIR بر بهبود کمرویی کودکان پیش دبستانی

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - 1397

مقاله کنفرانس بررسی بهبود وضعیت کمرویی در دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (109)
پایان‌نامه (35)
مقاله نشریه (28)
کتاب (3)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (4)
ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (4)
دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری (3)
چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (3)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (3)
اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی (2)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (2)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (2)
دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و اموزش در ایران (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات