کلیدواژه:

کنوانسیون ژنو

تعداد اسناد علمی: 24

بررسی اصول کنوانسیون ژنو در جنگ

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

نقش حجر بر مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونهای ژنو

استاد راهنما: حیدر حسن زاده ، دانشجو: سید امین عسکری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: کنوانسیون ژنو

تکمیل و تغییر برات سفته و چک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: حسن قوامی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (13)
پایان‌نامه (10)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (3)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
پژوهش حقوق عمومی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی (1)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات