کلیدواژه:

کنوانسیون ژنو

تعداد اسناد علمی: 25

بررسی اصول کنوانسیون ژنو در جنگ

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

انتقال اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

نقش حجر بر مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونهای ژنو

استاد راهنما: حیدر حسن زاده ، دانشجو: سید امین عسکری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: کنوانسیون ژنو
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (14)
پایان‌نامه (10)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (3)
اولین همایش حقوق و امور مدنی (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی (1)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین (1)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (1)
همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت (1)
پژوهش حقوق عمومی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات