کلیدواژه:

گردشگری

تعداد اسناد علمی: 6642

ازریابی توان های گردشگری منطقه اسکو و کندوان با استفاده از مدل SWOT

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده جغرافیا - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: گردشگری
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (5081)
پایان‌نامه (927)
مقاله نشریه (440)
کتاب (194)
محل نشر
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (205)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (199)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (185)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (166)
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا (136)
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز (110)
همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز اینده (83)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک (78)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (74)
اولین همایش ملی گردشگری، درامد و فرصت (73)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات