کلیدواژه:

گردشگری

تعداد اسناد علمی: 6804

ازریابی توان های گردشگری منطقه اسکو و کندوان با استفاده از مدل SWOT

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده جغرافیا - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: گردشگری

بررسی نقش صنعت گردشگری در اقتصاد شهرهای کوچک مطالعه موردی: کلاردشت

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

نقش شبکه های اجتماعی در توسعه طبیعت گردی

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت - 1397

شناخت عوامل موثر بر طراحی مجموعه های تفریحی توریستی با رویکرد اکوتوریسم

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (5231)
پایان‌نامه (927)
مقاله نشریه (441)
کتاب (205)
محل نشر
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار (205)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (199)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (185)
دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (166)
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا (136)
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز (110)
همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز اینده (83)
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک (78)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری (74)
اولین همایش ملی گردشگری، درامد و فرصت (73)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات