کلیدواژه:

گفتمان

تعداد اسناد علمی: 902

مقاله نشریه فمینیسم در عرصه سیاست گفتمان

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 57، شماره 0، پاییز 1381

پایان‌نامه گفتمان مقاومت

استاد راهنما: محمد مهدی رحمتی ، استاد مشاور: مازیار جفرودی ، دانشجو: معصومه بابایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس گفتمانهای اجتماعی در اشعار احمد شاملو

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1398
کلیدواژه: شاملو ، گفتمان ، وطن ، عشق ، درد و رنج
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (360)
مقاله نشریه (303)
کتاب (122)
مقاله کنفرانس (117)
محل نشر
سیاست (17)
جستار های زبانی (12)
علوم اجتماعی (9)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (7)
پژوهشنامه انقلاب اسلامی (7)
دانش سیاسی (6)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (6)
مطالعات جامعه شناختی (6)
مطالعات راهبردی (6)
مطالعات ملی (6)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات