کلیدواژه:

یادگیری

تعداد اسناد علمی: 4174
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2161)
پایان‌نامه (1127)
مقاله نشریه (640)
کتاب (246)
محل نشر
اموزش در علوم پزشکی (46)
همایش کشوری اموزش علوم پزشکی (37)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (35)
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (35)
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (30)
دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) (29)
راهبردهای اموزش در علوم پزشکی (27)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (26)
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (25)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (24)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات