کلیدواژه:

یتیم

تعداد اسناد علمی: 13

بررسی احکام فقهی و حقوقی ایتام در مذاهب پنجگانه اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران - 1396

بررسی معنای ابرار و ویژگی های آن بر اساس اهم تفاسیر فریقین

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

سبک زندگی قرآنی در توانمندسازی ایتام

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

بررسی احکام و حقوق ایتام در مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران - 1395

احکام و آثار فردی و اجتماعی انفاق از منظر قرآن و روایات

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - 1394

دهکده کودکان بی‌سرپرست قمصر با رویکرد نقش طبیعت در شکل‌گیری شخصیت آنها

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده معماری و هنر - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی سرپرست شهر مشهد

استاد راهنما: زهره سپهری شاملو ، استاد مشاور: محسن اصغری نکاح ، پدیدآور: مرتضی رحیمی نیت ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی- حقوقی ایتام در مذاهب خمسه

استاد راهنما: محمد¬صادق جمشیدی¬راد ، استاد مشاور: حسین داورزنی ، دانشجو: محمدعلی قربانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (7)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج اموزش علوم در ایران (1)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (1)
پژوهش پرستاری ایران (1)
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (1)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات