کلیدواژه:

یکپارچگی اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 14

پایان‌نامه اتحاد ملی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

استاد راهنما: محمدرحیم عیوضی ، دانشجو: فاطمه کریم پور ، استاد مشاور: قربانعلی قربانزاده ،
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (7)
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت (1)
اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم (1)
راهبرد توسعه (1)
سالمند (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات راهبردی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات