کلیدواژه:

accountability

تعداد اسناد علمی: 39

Probing Language Teacher Accountability in Utilizing Self-developed Language Teaching Resources

مقاله نشریه: Iranian Journal of Research in English Language Teaching » Winter and Spring 2018 شماره1

Challenges Facing Healthwatch, a New Consumer Champion in England

نویسندگان: Pam Carter ، Graham Martin ،
مقاله نشریه: بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت » 2016 شماره4

Assessment of professionalism in Iranian pharmacists

مقاله نشریه: Journal of Medical Ethics and History of Medicine » 2011  شماره1
کلیدواژه: pharmacy ethics ، Altruism ، Accountability

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، استاد راهنما: عباس کدخدایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (14)
مقاله کنفرانس (13)
پایان‌نامه (12)
محل نشر
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (4)
مدیریت شهری (2)
کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی (2)
Acta Medica Iranica (1)
Educational Research in Medical Sciences (1)
Iranian Journal of Educational Sociology (1)
Iranian Journal of Research in English Language Teaching (1)
Journal of Medical Ethics and History of Medicine (1)
Journal of Money & Economy (1)
World Applied Sciences Journal (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات