کلیدواژه:

accountability

تعداد اسناد علمی: 37

Challenges Facing Healthwatch, a New Consumer Champion in England

نویسندگان: Pam Carter ، Graham Martin ،
مقاله نشریه: بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت » 2016 شماره4

Assessment of professionalism in Iranian pharmacists

مقاله نشریه: Journal of Medical Ethics and History of Medicine » 2011  شماره1
کلیدواژه: pharmacy ethics ، Altruism ، Accountability

کارویژه نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباس کدخدایی ، استاد مشاور: بیژن عباسی ، دانشجو: ابوذر حسین پور سلوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (13)
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (12)
محل نشر
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (4)
مدیریت شهری (2)
کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی (2)
Acta Medica Iranica (1)
Educational Research in Medical Sciences (1)
Iranian Journal of Educational Sociology (1)
Journal of Medical Ethics and History of Medicine (1)
Journal of Money & Economy (1)
World Applied Sciences Journal (1)
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات