کلیدواژه:

boundaries

تعداد اسناد علمی: 17

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

هم-دورهای جدانکننده در مترویدها

استاد راهنما: قدرت‌الله آزادی ، دانشجو: طیبه کرامت‌نیا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم - 1388 - [کارشناسی ارشد]

مرزهای ایران ساسانی و قلاع و استحکامات آن

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مرز ، Boundaries ، ایران ، Iran ، حمله و تهدید

عدد احاطه گر مهار کننده کلی گراف ها

استاد راهنما: بهناز عمومی ، استاد مشاور: غلامرضا امیدی ، دانشجو: زینب مالکی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده علوم ریاضی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

اعداد 2- احاطه ای در گراف ها

دانشجو: خبات نقشبندی ، استاد مشاور: علیرضا غفاری حدیقه ، استاد راهنما: محمود شیخ الاسلامی ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده علوم پایه - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: کران‌ها ، Boundaries ، گراف

بررسی تحول مفهوم مرز در دوران معاصر

استاد راهنما: محمدرضا حافظ نیا ، استاد مشاور: پیروز مجتهدزاده ، دانشجو: محسن جان پرور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

فرایند تجزیه‌ی خراسان در عصر قاجار

استاد راهنما: مسعود مرادی ، استاد مشاور: محمدرضا فراهانی ، دانشجو: فاطمه محمدی ارزه سفلی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - 1387 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (15)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
بین المللی مدیریت و سیاستگذاری در سلامت (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات