کلیدواژه:

crime

تعداد اسناد علمی: 108

مقاله نشریه Investigating Social Health and Its Related Factors among Male Prisoners of Urmia in 2016

نشریه Social Behavior Research & Health » Nov 2017 شماره2
کلیدواژه: Social Health ، Male Prisoners ، Crime

مقاله نشریه Relationship Between Psychiatric Distress and Criminal History Among Intravenous Drug Abusers in Iran

نشریه روانپزشكی و علوم رفتاری ایران » (پياپي 20)، Summer 2015 شماره2

مقاله نشریه Stalking

نویسندگان: D Rudrappa ، MP Kumar ، TN Chandrashekar ،
نشریه International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine » 2014  شماره2
کلیدواژه: women ، Crime ، Stalking

مقاله نشریه Comparison of Value System among a Group of Military Prisoners with Controls in Tehran

نویسنده: Seyed Mahmood Mirzamani ،
نشریه روانپزشكی »   (پياپي 23)، سال 2011  شماره3
کلیدواژه: Religion ، Crime ، Military personnel
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (85)
مقاله نشریه (15)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (2)
World Applied Sciences Journal (2)
پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت (2)
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (1)
Social Behavior Research & Health (1)
اعتیاد و سلامت (1)
بهداشت ایران (1)
بین المللی کودکان (1)
حقوق پزشکی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات